На всяка от четирите карти има число от едната страна и цвят от другата.

Имате следното твърдение: 

„Ако една карта има четно число от едната страна, тогава обратната ѝ страна е червена.“

Въпросът е: 

Коя карта или карти трябва да обърнете, за да проверите дали твърдението е вярно?

Помислете добре.

Вижте отговора на следващата страница.