Всеки човек се сблъсква с проблеми в живота си и въпреки, че ни се иска те да не съществуват, това което можем да направим е само да се опитаме да ги решим по-ефективно. А едва ли има по-добра рецепта за това от тайния метод на гениалния Алберт Айнщайн, който Bright Side ни предлага - разбирането на предизвикателството е ключово за неговото решение.

Определете проблема

Мениджър от Toyota поискал от служителите да дадат предложения за повишаване на продуктивността, но никой не се обадил. Когато той дефинирал задачата като "Открйте начини работата ви да стане по-лесна", предложенията завалели. Затова когато сте изправени пред задача, убедете се, че знаете нейните точни измерения.

Погледнете проблема от разстояние

Товарен камион се заклещил под нисък мост и всички опити да го изтеглят били напразни, докато минаващо момче дало гениално предложение - изпуснете въздух от гумите му. Понякога погледът отвисоко или отстрани ни дава по-доброто решение.

Изучете проблема отвътре

Опитайте да разделите голямата задача на по-малки задачи, всяка от които по-конкретна от общата и ще получите ясна представа за предизвикателството.

Потърсете начин за прогнозиране на различни развития

Това дава възможност да предвидите какво може да стане и по-лесно да намерите правилните решения.

Използвайте максимално ефективен език

Създайте позитивна мотивация и използвайте утвърдителен тон, за да помогнете за визуализирането на ползите, които откриването на решение на проблема ще донесе.