Направете задачата интересна

Представете проблема като нещо интересно и вълнуващо, чието решение ще донесе ползи и ще стимулира хората да се занимават със задачата.

Сменете перспективата

Понякога е добре да изтъкнете какво ще се случи, ако не успеете да решите проблема. Тогава просто проследете пътя до провала и се постарайте да не повтаряте тези грешки на практика.

Съберете полезни факти

Обърнете внимание на причините и обстоятелствата, довели до възникването на проблема. Ако той е свързан с прекалено много неотговорени впроси, по-добре ще бъде да не търсите непосредствено решение, а да съберете повече информация преди да пристъпите към действие.