Методът с поглъщане на бариева каша, който използва йонизираща радиация, е не само дискомфортен за пациентите, но може да дае и само ограничени снимки на интестиналната анатомия и, според Лъвъл, има известни притеснения с употребата му при деца. Флуоресциращият спанак, от своя страна, се движи стабилно по пътя си през стомаха и червата и отдавна част от природната диета на човека.

Дори относително хай-тек “камера-хапчета”, които се използват за да проверят вътрешни органи не е панацея на изследванията. “Капсулната ендоскопия е невероятна техника, но е по-подходяща за определяне на регионите на възпаленията”, казва Лъвъл.

“Досега има само ограничена информация за това как работят нашите вътрешности и каква е връзката с множеството проблеми на гастро-интестиналния тракт.”

Някой ден светещият спанак може да поникне и в градинката на болницата до вас.

 

Източник: Popular Science