Ако видите някой, който седи на разстояние от познатите или приятелите си е добре да знаете, че това е симптом за самота. Самотните хора предпочитат по-голямото разстояние между себе си и най-близките си. Причината за това е, чe самотниците имат по-изострено чувство за социалните заплахи. Въпреки, че те желаят да се свържат отново и по-близо с хората, при тях е засилено притеснението да бъдат отхвърлени или да се сблъскат с враждебност.

Това прави самотата още по-трудна за преодоляване, сочат резултатите на това изследване. “Откритието може да помогне за развиването на нови техники в терапията за самотата”, коментират от екипа. Учените са изследвали 580 участници, като са събрали данни за нивата на тяхната самота и предпочитанията им за междуличностното разстояние. Данните недвусмислено сочат, че ако сте самотен е цели два пъти по-вероятно да седите на порядъчно голямо разстояние от приятелите и дори семейството си.

Интересен парадокс обаче е, че самотниците не слагат голямо разстояние между себе си и непознатите хора. И много участници са се чувствали самотни въпреки интензивната социална комуникация, която са имали.

Psy Blog