Умът обхваща познавателните и аналитични способности на човека. Анализира се по различни начини от различните течения – от панпсихизма и анимизма до традиционните и организирани религиозни системи, както и от светската и материалистична философия. Повечето то тях приемат, че основни характеристики на ума са способността за формиране на съзнателен опит и интелигентното мислене. Като характеристиките на ума се включват възприятие, разум, въображение, памет, емоция, внимание и способност за комуникация. Съвременните теории отнасят към тях и множество несъзнателни процеси.

Теориите за ума и неговото функциониране са многобройни. Най-ранните известни разсъждения по този въпрос са на Заратустра, Сидхарта Гаутама, Платон, Аристотел и други древногръцки, индийски, ислямски и средновековни европейски философи. Предмодерните разбирания за ума, като това за неоплатоническия нус, го разглеждат като аспект на душата – едновременно божествен и безсмъртен, свързващ човешкото мислене със самия неизменен принцип на реда на космоса.

Спорен е въпросът кои са атрибутите, съставящи ума. Някои психолози смятат, че само „висшите“ интелектуални функции, най-вече разума и паметта, могат да се смятат за съставни части на ума. От тази гледна точка емоциите, като любов, омраза, страх, радост, имат по-примитивен или субективен характер и трябва да се разглеждат като различни от ума сам по себе си. Други автори смятат, че различните рационални и емоционални състояния не могат да бъдат разграничени по такъв начин, че те имат обща природа и произход и следователно всички те трябва да се разглеждат заедно като част от това, което наричаме ум.

В разговорна употреба „ум“ често е синоним на способността за мислене – частният разговор със самите нас, който водим „в главите си“. Така хората си „наумяват“ нещо или нещо им „идва наум“. Една от основните характеристики на ума в този смисъл е, че той е лично пространство, до което никой, освен неговия притежател няма достъп.

Най-често се разпознават три типа умове. Разгледайте ги подробно и преценете сами към кой точно спадате вие.

Променлив ум

Според психолозите предимствата на хората с такъв тип ум са свързани с това, че те оцеляват по-лесно в съвременната динамика на средата. Липсата на емоционалност и болезнена привързаност към хора и предмети ги прави по-силни и по-малко уязвими. Те рядко преследват далечни мечти, в повечето случай са реалисти и това ги лишава от разочарования. 

Отличителни характеристики на променливия ум:

- Креативност, ентусиазъм и ангажираност липсват.
- Съзнанието е често деперсонализирано и капризно.
- Не се открива склонност към самоанализ. Очакванията, стремежите и идеите на личността са копирани от други хора, а не продиктувани от собствените принципи и ценности.
- Няма установени позиции, мнението често се мени според ситуацията.
- Фокус на личността е постигане на контрол върху всичко.
- Наблюдава се склонност към еднократна употреба, т.е. днес може да бъде демонстриран интерес към нещо, който интерес лесно на следващия ден се прехвърля в друга посока.

Твърд  ум

Според психолозите хората с такъв тип ум са безспорни лидери, когато се намират в свои води. Те могат да подчинят всекиго на волята си и изпитват удовлетворение от ежедневните си дейности, дори работа, повече отколкото всеки друг. Те са постоянни и принципни.

Отличителни характеристики на твърдия ум:

- Склонни са към ясна съпротива, ако опитате да промените тяхното поведение, убеждения или мнение.
- Дори фактите да показват, че грешат, тези хора са категорични в своите възгледи.
- Те имат ограничен набор от реакции и поведение.
- Тяхното ниво на адаптация към околната среда е ниско.
- Всичко, което е различно от тях, е неприемливо.
- Живеят по-скоро в миналото и го намират за по-добро от настоящето.

Гъвкав ум

Предимствата на хората с гъвкав ум се коренят в това, че те успешно съчетават всички процеси, подходи и стратегии, за да постигат успех в ежедневието си. Благодарение на уменията си, те се адаптират добре към сложната среда, в която живеем. Любопитни и продуктивни са,  умеят да се вслушва в сетивата си. Благодарение на това те се радват на по-добро качество на живот.

Отличителни характеристики на гъвкавия ум:

- Хората с гъвкав ум са любопитни, прилагат чувство за хумор, творчество и обичат да опитват нови неща.
- Те имат много ясни ценности и собствено мнение, но същевременно са в състояние да приемат и нови гледни точки.
- Междуличностните им отношения са задоволителни, защото притежават умение за поставяне на граници и защото интерпретират правилно понятията за приятелство, любов и връзки.
- Хората с гъвкав ум са в мир със себе си. Те са способни да проявяват състрадание, съпричастност, прошка и уважение.
- Контролират успешно стреса и тревожността.