Може би си мислите, че е невъзможно смисълът на живота да бъде описан с няколко изречения, но не така смятат психолозите Рой Баумайстер и Катлийн Вос, според които нещата далеч не са толкова сложни.

Всъщност смисълът на живота е този, който ние самите му придаваме. А оттук следва въпросът: кое е това, което според хората придава смисъл на живота им? Ето това вече може да бъде определено с помощта на методите на науката и точно това правят двамата учени – Баумайстер и Вос, в изследване, в което свеждат смисъла на живота до четири фактора. Колкото повече доброволци, участвали в експериментите на екипа, са съобщавали за наличието на всеки от тези фактори, толкова повече смисъл откривали те в живота си.

Цел

Няма никакво значение каква е целта ни, тя може да е всякаква – например да живеем мирно и щастливо с половинката си до края на живота си или да намерим призванието си, или пък да живеем така, че да отидем в рая. Смисълът идва от поставянето на цели, а чувството на удовлетворение - от постигането им. Но дори когато осъществяването на целта е трудно или невъзможно, това не променя нещата – човек има нужда от цел, от нещо, към което да се стреми.

Ценности

Хората се нуждаят от морални правила, които да им служат като ориентир кое е правилно и кое – не. Източникът на тези ориентири са различни – някои ги намират в семейството и приятелите, други в религията, трети във философията и т.н.

"Онзи, който осъзнае отговорността, която носи към човешко същество, което го чака с обич, или към незавършено дело, никога не би могъл да захвърли живота си. Той знае защо-то на своето съществуване и ще бъде способен да понесе почти всяко как..." Виктор Франкъл

 Ефикасност

Хората имат нужда това, което правят, да дава резултат, тоест, действията им да водят до промяна, но също така да имат възможност поне до известна степен да упражняват контрол върху обкръжението си. Без елемента ефикасност чувството за смисъл на живота значително отслабва.

Себеоценка и самоуважение

Всеки човек има нужда да се чувства достоен, уважаван, значим и ценен. Това може да бъде постигнато както индивидуално, така и като част от екип, от обща кауза. И в двата случая хората имат нужда да виждат себе си в добра светлина.

Според психолозите тези четири фактора – цел, ценности, ефикасност и себеоценка, обобщават напълно многообразието от представи, които всеки човек има за „смисъла на живота“.

„Това, което различава човешките същества от животните съвсем не е преследването на щастие (което се случва навсякъде в природата), а преследването на смисъл, което е уникално за хората”, коментира социалният психолог Рой Баумайстер. Той допълва, че при смисления живот човек използва най-мощните си сили и таланти, за да се впише в определена група или за да служи на нещо, за което вярва, че е по-голямо от самия него.

В по-малко от 300 думи Баумайстер и Вос предупреждават, че на първо място е доста трудно да получиш всички тези неща наведнъж, но не е невъзможно. Семейството, хобитата, работата и още куп други неща допълват по различен начин човешката необходимост от смисъл. А на второ място, животът ни трябва да има смисъл, за да е щастлив, но това не е достатъчно…

Източник: Framar.bg