Хората имат различни емоционални състояние и темпераменти, но в случая с щастливите хора ново изследване установи, че те са и по-интелигентни от останалите. Резултатите се противопоставят директно на популярната хипотеза, че интелигентността при хората е предпоставка за нещастие. Учените са се фокусирали върху щастието като преживяване на положителни емоции и като удовлетворение от живота. Трябва да се отчете обаче и факта, че по интелигентните хора по правило са постигнали повече в живота и имат по-добро образование и по-добри работи.

“Нивата на щастие бяха най-високи в групите от участници с най-висок коефициент на интелигентност и най-ниски при участниците с най-нисък коефициент на интелигентност”, коментират от екипа, направил откритието. Учените са изследвали 6870 души, на които са били дадени тестове за проверка на интелигентността и за проверка на щастието. Най-нещастни са били хората с коефициент на интелигентност между 70 и 99, а най-щастливи са били тези, които са имали коефициент между 120 и 129.

Лошото здраве може да се окаже свързано с ниската интелигентност поради по-лошото състояние на способностите на индивида да научава нови неща.

Psy Blog