Петър Дънов e български философ, основател на религиозно-философско учение, което се самоопределя като „езотерично християнство“ и окултизъм. To учи на любов, справедливост, здравословен начин на живот, мъдрост, правда

Ето защо в следващите редове ще ви представим 20 мъдри мисли на Петър Дънов, посветени именно на любовта.

***

"Любовта не се изисква. Който иска любов, той няма любов в себе си."

"На онзи, който има любов, никаква сила не може да противодейства. Той е човек с ново разбиране. Той живее в мир и светлина."

"Когато двама души се обичат, те внасят импулс към нещо велико в целия космос."

"Който прилага закона на любовта малко говори, а много върши."

"Не може да мислиш за някого, ако и той не мисли за тебе."

"Любов, в която има страх, не е истинска. Единствената сила в света, която не познава страха, е любовта."

"Кой трябва да обича: слабият или силният? Слабият не може да обича. Само силният обича."

"Заради любовта хората са готови на такива жертви, каквито без любов никога не биха направили."

"Дойдете ли до любовта, не казвайте, че някого обичате повече, а някого – по-малко. Обичайте толкова, колкото любов излиза от сърцето ви."

"Ако допускате в ума си, че онзи, когото обичате, може да ви причини някаква неприятност, това показва, че не го обичате."

"Любовта е глуха за всички лоши, обидни думи. Ти не можеш да огорчиш сърцето на любящия човек, нито можеш да помрачиш ума му, нито можеш да смутиш душата му. На всички обиди и огорчения той ще се усмихне. Любовта е непобедима сила. Който има Любов, той е силен човек."

"За да познаваш хората в истинския смисъл на думата, трябва да ги обичаш."

"За всеки човек е определено кой да го обича. И всеки трябва да намери онзи, който го обича."

"Ако ти за любовта не си готов да пожертваш всичко в света, ти не можеш да разбереш живота. Човек трябва да бъде готов да жертва. Не да напусне живота, а във всички противоречия да види красивото, хубавото."

"Хората не трябва да се питат взаимно: „Обичаш ли ме?“ Това, което свети, не гори. Това, което люби, не говори."

"Да обичаш един човек, аз разбирам да не допуснеш в ума си нито една мисъл против него и да държиш образа му също тъй свещен, както твоя образ. Това е максима. Който може, така трябва да обича."

"Обикнете първо ума на човека, после сърцето му, душата му, духа и най-после неговото тяло. Обикнете ли човека по този начин, и той ще ви обича."

"Да обича, това е работа на душата. Не се бъркайте в нейните работи."

"Не питайте никого: „Ти обичаш ли ме?“. Щом питате, всичко ще изгубите. Кой как ни обича, то не е наша работа. Това е работа на другите. Как ние обичаме, това е наша работа."

"Не убивайте плътта, нито личността в себе си. Плътта е инструмент, на който душата свири."

"Без страстта любовта съществува, но не може да се прояви. Тогава хората страдат. Любовта не вижда грешките, защото ги поправя."