Орбитинг е следващата степен на гостинг. Но най-добре да обясним тези модерни думи чрез примери.

Представете си, че вашият човек ви игнорира, не отговаря на позвъняванията и съобщенията ви, вие се измъчвате, страдате и за да се отвлечете от мрачните мисли, влизате във Фейсбук. А там – каква изненада! Той! Лайква постовете ви, пръв чете публикациите ви и дори се осмелява да коментира нещо, но изобщо не реагира на опитите ви да го заговорите.

Какво е орбитинг във взаимоотношенията

Орбитингът няма нищо общо с името на известната дъвка Orbit. Просто в подобни отношения мъжът се явява планета, която хем държи жената на разстояние, хем не я изпуска от погледа, тоест от орбитата си.

Причините за наблюдението на хората са различни: някои, късайки, си оставят вратичка, за да имат възможност да се върнат, ако им скимне, и не изпускат жертвата от повода; други не искат съвсем да губят  контакт с човека, към когото са проявили интерес; а трети просто се интересуват от живота ви и смятат, че няма за какво толкова да говорите (в този случай става дума най-вече за бивши съученици или колеги от предишна работа). Такава връзка без ангажименти е класическо явление в социалните мрежи.

Как да реагирате на орбитинг

Най-лесно ще се отървете от упражняващия орбитиг, като блокирате досадния „шпионин“ и – кой откъде е!

Полезен навик е да проверявате от време на време контактите си и да отстранявате хората, с които не поддържате връзка и не възнамерявате в близко бъдеще да възобновите отношенията си. Така и списъкът ви ще стане по-информативен, и емоционалното ви състояние ще се подобри.