Дори детето да е направило нещо, заради което смятате, че на всяка цена трябва да си извини, не го заставяйте да го прави, съветват учени от Центъра на развитие от Мичиганския университет. И горещо препоръчват на родителите да се откажат от тези старомодни похвати, които вредят на детето.

„Няма никаква полза от това да принудите детето да поднесе своите извинения на някого. Особено, ако то е на възраст 7-9 години. Детето, което е заставено да се извини, не изпитва разкаяние, а само страх да не бъде наказано“, обясняват психолозите. Те проучвали доколко ясно децата различават принудителното от искреното извинение и работили с малчугани на възраст от 4 до 9 години.
В хода на експеримента били наблюдавани 3 ситуации - когато децата се извиняват спонтанно, когато са подтиквани да го направят, но искрено се разкайват и, когато се извиняват, без да се разкайват, просто, защото са били принудени насила да го направят.
Оказало се, че за децата е важно извиненията да са искрени и да не са направени под натиск и принуда.
Затова психолозите съветват да дадем време на хлапето да се успокои, да осъзнае какво е направило и как е засегнало или обидило другия. И тогава само да пожелае да поправи нещата.

„Тези родители, които принуждават детето да се извини, не постъпват правилно. Дори и останалите деца не одобряват това, че някой го е принудил да се извини, без сам да осъзнава нуждата от това. Способността да проявиш съчувствие и искрено да се извиниш, а не по задължение, е по-полезна дори малко да се забави и извинението да не се поднесе на часа“, обясняват специалистите.

Новите родители