Един ден пред портите на голям град се появила Смъртта.

– Какво ще правиш тук? Защо си дошла? – попитал я един войник от градската стража.

– Днес съм дошла да взема сто души – отговорила Смъртта.

– Но това е ужасно! – извикал войникът.

– Какво да се прави... такава ми е работата – казала Смъртта и влязла в града.

Войникът веднага тръгнал из улиците и започнал да предупреждава хората за грозящата ги заплаха. Но в края на деня се оказало, че са умрели не сто, а хиляда души.

Вечерта, когато си тръгвала, войникът спрял неканената гостенка и я попитал мрачно:

- Ти каза едно, а се случи съвсем друго. Защо прибра толкова много хора?

- Аз удържах на думата си и взех само сто души, за които бях дошла. Страхът и тревогата, които ти причини, взеха останалите…