Учените са открили възможна връзка между употребата на орални контрацептиви и промените в частите на мозъка, които обработват страха. Откритията могат да спомогнат за обясняването на механизмите, свързани със страха, които засягат непропорционално много жени.

Понастоящем се приема, че хормоналните промени по време на менструалния цикъл влияят на веригите в мозъка, отговорни за страха. Затова канадските изследователи проучиха ефектите от употребата на комбинирани орални контрацептиви (КОК), за да научат повече за връзката между половите хормони, които телата ни произвеждат по естествен път, и синтетичните им версии.

Над 150 милиона души използват орални контрацептиви, като КОК (които съдържат синтетични версии на естрогени и прогестогени) са много популярни. Проучването установява, че мозъчната област, наречена вентромедиална префронтална кора (vmPFC), е по-тънка при жените, които понастоящем използват КОК, в сравнение с мъжете.

Този ефект се оказва обратим. Сравнението с хората, които са спрели да използват контрацептиви, или с онези, които никога не са прибягвали до тях, показва, че тази физиологична промяна не изглежда да е трайна.

Важно е да отбележим, че това са само асоциации и не са известни отрицателни ефекти, свързани с промяната в размера на определени области на мозъка. Но авторите смятат, че може да си струва да се проучи допълнително.

"Смята се, че тази част от префронталния кортекс поддържа регулацията на емоциите, като например намаляването на сигналите за страх в контекста на безопасна ситуация", обяснява Александра Бруйяр, физиолог в Университета на Квебек в Монреал.

"Нашият резултат може да представлява механизъм, чрез който комбинираните ОК могат да влошат регулацията на емоциите при жените."

Бруйяр и колегите ѝ изследват здрави възрастни на възраст от 23 до 35 години, включително 139 жени: 62, които в момента използват КОК, 37, които преди това са използвали само КОК, и 40, които никога не са използвали хормонални контрацептиви. Общата извадка включва и 41 мъже.

Тъй като жените са по-склонни от мъжете да страдат от тревожни и стресови разстройства, изследователите сравняват тези групи, за да видят дали употребата на КОК е свързана с краткосрочни или дългосрочни промени в мозъка и дали има разлики между половете.

Учените измерват нивата на естествените и синтетичните полови хормони в слюнката на участниците и използват ядрено-магнитен резонанс ( ЯМР), за да сканират мозъците им, като специално разглеждат областите, участващи в обработката на страха.

Те установяват, че нивата на естествените и синтетичните полови хормони са свързани с промени в размера и дебелината на vmPFC в сравнение със същата анатомия при мъжете. Въпреки това само при жените, които в момента използват орални контрацептиви, vmPFC е по-тънък от този при мъжете.

Изследователите също така установяват, че структурата в мозъчната област, стимулираща страха - дорзалната предна цингуларна кора (dACC) - се различава при мъжете и жените. Това се забелязва независимо от употребата на КОК, като се подчертава един от начините, по които естествено произвежданите полови хормони могат да повлияят на мозъчната структура.

"Като се имат предвид нашите резултати, че мъжете имат по-малък обем на dACC от жените и по-дебел vmPFC от употребяващите КОК, тези констатации може да представляват структурна уязвимост към психопатологии, които засягат предимно жените", пише екипът.

"По-конкретно, по-големият dACC може да представлява женска предразположеност към насърчаване на страха, докато употребата на КОК може да изостри тази уязвимост чрез потенциално предизвикване на изтъняване на регион, който потиска страха, като vmPFC."

Забележително е, че изследователите установяват, че този ефект, изглежда, е изчезнал, когато употребата на КОК е била преустановена, въпреки че те подчертават, че са необходими повече изследвания по въпроса. Това, че даден мозъчен регион променя размера си, не означава непременно, че има отрицателни ефекти. Не можем да правим категорични заключения за емоциите или поведението на даден човек въз основа на констатациите за структурата на мозъка.

Продължаващото изключване на жените от изследванията върху животни и хора допринася за пропуските в разбирането ни за причините, поради които жените са по-склонни от мъжете да имат тревожни и свързани със стреса разстройства.

Това недостатъчно представяне на жените се дължи най-вече на схващането, че промените в половите хормони биха направили резултатите по-променливи. Пристрастието към изучаването на мъжете е довело до някои доста тежки последици.

"Когато се предписват КОК, момичетата и жените се информират за различни физически странични ефекти, например, че хормоните, които ще приемат, ще премахнат менструалния им цикъл и ще предотвратят овулацията", обяснява Бруйяр.

„Нямаме за цел да се противопоставим на употребата на КОК, но е важно да се знае, че хапчето може да окаже въздействие върху мозъка."

Изследването е публикувано в списание Frontiers.

Източник: Science Alert