- Всеки човек в света е решение на проблема на някой друг - каза веднъж моята мъдра баба.

Бях много изненадан от думите ѝ.

- Ти си решението на нечий проблем - повтори тя.

И после обясни:

- Този дар, който е даден на теб, може да не е нужен на всички, но определено е необходим за някого - усмивката ти, любовта ти, твоята сила.