Повече сън не винаги влияе по-добре на настроението. Ново изследване устнови, че повечето сън, но с прекъсване, намалява положителните емоции, за разлика от по-малко часове сън, но без прекъсване. Непрекъснатият сън се оказал особено полезен за стимулиране на положителни емоции като приятелско отношение и съчувствие към другите.

Прекъсването на съня не дава възможност да получим достатъчно количество бавновълнов сън, който е ключов, за да се чувстваме възстановени, обяснява ръководителят на проучването д-р Патрик Финан.

Изследването сравнява три групи доброволци, които спят в лабораторията в продължение на три дни:

  • В едната група будят хората посреднощ.
  • При другата група забавят времето за лягане.
  • Последната група е оставена да спи нормално.
  • Участниците в изследването получават въпроси, свързани с техните положителни и отрицателни настроения през деня.

След две нощи започват да се появяват разлики. Хората с прекъснат сън докладват с 31% по-малко положително настроение през деня. Тези със забавен сън – с 12% по-малко. В отрицателните настроения няма забележима разлика.

Както може да се очаква, хората, които спели без прекъсване, се чувствали и по-енергични. Следователно учените предполагат, че прекъснатият сън основно потиска положителните емоции, без да увеличава отрицателните. Честите събуждания по време на сън са един от симптомите на безсънието.

Много хора, страдащи от безсъние, спят на пресекулки през цялата нощ и не получават възстановителен сън, казва д-р Финан.

Източник: PsyBlog