В своята книга Крис Клайнке обобщава факторите, които подпомагат хората да се приспособят към остаряването:

- Ориентация към другите хора;
- Приемане на промяната;
- Продължаване на личностното развитие;
- Наслаждаване на живота;
- Поддържане и използване на чувството за хумор
Също така, той обобщава и факторите, които предопределят лошото приспособяване към остаряването:
- Постоянното мърморене и оплакване;
- Центрираност върху себе си;
- Отдръпване, загуба на интереси и социална изолация;
- Неспособност да се приеме промяната;
- Самокритичност и несигурност

Спазвайки тези насоки, всеки един от нас може да се изправи пред предизвикателството на остаряването с хумор, достойнство, душевно спокойствие и удовлетворение.

В контекста на тези мисли подходящо би звучало следното четиристишие на уелския поет и драматург Дилън Томас:

„Не подхождай нежно към тази хубава вечер.
Старостта трябва да гори и възторжено да пее в края на деня,
бесней, бесней срещу угасването на светлината.”