Принципите са основополагащи истини, закони, движещи сили на нашия живот. Те са в основата на други важни житейски истини и сред тях има поне 23 прекрасни принципа, които ни позволяват да станем по-добри, ако ги приемем и осъзнаем.

1. Принципът на огледалото

Преди да съдиш другите, вгледай се в себе си.

2. Принципът на болката

Обиденият човек отвръща на другите с обиди.

3. Принципът на пътя към върха

Изкачваме се на по-високо ниво, когато започнем да се държим с другите по-добре, отколкото те се държат с нас.

4. Принципът на бумеранга

Когато помагаме на другите, помагаме на себе си.

5. Принципът на чука

Никога не използвайте чук, за да убиете комар на челото на събеседника си.

6. Принципът на замяната

Вместо да поставяме другите на място, трябва да поставяме себе си на тяхно място.

7. Принципът на обучението

Всеки, с когото животът ни среща, е способен да ни научи на нещо ново.

8. Принципът на харизмата

Хората проявяват интерес към този, който се интересува от тях.

9. Принципът на най-високата оценка

Вярата в най-добрите качества на хората ги кара да проявяват най-добрите си качества.

10. Принципът на конфронтацията

Първо трябва да се погрижим за хората и едва след това, ако се налага, можем да влизаме в конфронтация с тях. А не обратното.

11. Принципът на скалата

Доверието е фундаментът на всички отношения.

12. Принципът на асансьора

В отношенията си с хората, можем да ги издигаме нагоре или да ги спускаме надолу.