Никола Тесла често е описван като най-значимия учен и изобретател на модерната епоха, човекът който „разпростря светлина върху лицето на Земята“. И това не е случайно.

Роден в Смилян, Австро-Унгария (днешна Хърватия), по произход Тесла е етнически сърбин, който впоследствие приема американско гражданство. Известен е с много и различни революционни приноси в областта на електричеството и магнетизма в края на 19 и началото на 20 век. Патентите на Тесла и теоретичните му трудове се превръщат в основа на съвременните електрически системи за променлив ток, включително многофазните системи за електроразпределение и електрическият мотор за променлив ток. Работи в Унгария, Германия, Франция и САЩ. Привлича вниманието на обществото с доусъвършенстването на динамото и най-вече с патентованите от него принципи на захранване с променлив ток, използвани широко и днес. Името на Тесла се използва за мерната единица за магнитна индукция.

За откритията си и от патентите си Никола Тесла получава значителни парични суми, но използва една голяма част от тях за експерименти. В последните години от живота си живее в хотелска стая номер 3327 в „Ню Йоркър хотел“ в Ню Йорк, почти забравен. Умира безпаричен и задлъжнял.

Предполага се, че негови записки са иззети от американското правителство, тъй като Тесла няма преки наследници. През 1990-те интересът към него като личност и към научните му постижения се възобновява и в началото на 21-ви век нараства значително.

В негова чест ви предлагаме някои от най-великите му изказвания.

***

"Нашият свят е потопен в огромен океан от енергия, ние летим в безкрайното пространство с непостижима скорост. Всичко наоколо се върти, движи се, всичко е енергия. Пред нас стои грандиозната задача да намерим начин да подчиним тази енергия. Когато я извлече от този неизчерпаем източник, човечеството ще се придвижи с гигантска крачка напред."

„Животът ще остане уравнение, което не може да бъде решено, но съдържа няколко известни фактора.“

„Изобретението е най-важният продукт на творческия мозък на човека. Крайната цел е пълното властване на ума над материалния свят…“

"От всички неща най-много обичах книгите."

"Нашите добродетели са неразделни от нашите недостатъци, точно както силата и материята. Когато се разделят, човек спира да съществува." 

"Сетивата ни позволяват да възприемем само миниатюрна част от външния свят."

"За известно време напълно се отдадох на удоволствието да си представям машини и да измислям нови форми. Беше най-пълното умствено състояние на щастието, което съм изпитвал в живота си."

"Битките между хората, както и между правителства и нации, неизменно са резултат от неразбирателства в най-широкия смисъл на думата. Неразбирателствата винаги са причинени от неспособността да се оцени чуждата гледна точка."

"Ние строим, за да разрушаваме. Повечето от нашите усилия и ресурси са пропиляни. Нашият път напред е белязан от разрушения. Навсякъде има само ужасяваща загуба на време, труд и живот. Безрадостна, но правдива картина."

„Ако искате да разгадаете тайните на Вселената, мислете за енергия, честоти и вибрации.“

„Мозъкът е просто приемник. Във Вселената съществува ядро, от което черпим познания, сили и вдъхновения.“

„Ученият човек не се стреми към незабавен резултат. Той не очаква неговите напреднали идеи да бъдат лесно приети. Неговата работа е като на градинар – за бъдещето. Негов дълг е да полага основите за тези, които идват след него, и да посочи пътя. Той живее, труди се, и се надява.“

„Повечето хора са толкова погълнати от очакванията на външния свят, че те напълно пренебрегват това, което преминава вътре в тях.“

„Това, което сега искаме, е по-близък контакт и по-добро разбиране между отделните индивиди и общности навсякъде по света и отстраняването на егоизма и гордостта, които винаги са склонни да хвърлят света във варварство и борба.“

„Мирът може да дойде само като естествена последица от универсалното просветление и сливането на расите, ние все още сме далеч от това щастливо постижение.“

"Не ме интересува, че откраднаха идеята ми, интересува ме, че нямат техни собствени."

"Не мисля, че има по-голямо тръпка, която може да премине през сърцето на човек, от тази на изобретателя, в момента в който вижда ново творение в ума си, превръщащо се в успех... такива емоции карат човек да забрави храна, сън, приятели, любов, всичко."