Нико̀ла Тесла е американски изобретател от сръбски произход, физик и електромашинен инженер, известен най-вече с постиженията си в областта на променливия ток и електроснабдяването.

Роден в Смилян, Австро-Унгария (днешна Хърватия), по произход Тесла е етнически сърбин, който впоследствие приема американско гражданство. Той често е описван като най-значимия учен и изобретател на модерната епоха, човекът който „разпростря светлина върху лицето на Земята“. Известен е с много и различни революционни приноси в областта на електричеството и магнетизма в края на 19-ти и началото на 20-ти век. Патентите на Тесла и теоретичните му трудове се превръщат в основа на съвременните електрически системи за променлив ток, включително многофазните системи за електроразпределение и електрическият мотор за променлив ток. Работи в Унгария, Германия, Франция и САЩ. Привлича вниманието на обществото с доусъвършенстването на динамото и най-вече с патентованите от него принципи на захранване с променлив ток, използвани широко и днес. Името на Тесла се използва за мерната единица за магнитна индукция.

За откритията си и от патентите си Никола Тесла получава значителни парични суми, но използва една голяма част от тях за експерименти. В последните години от живота си живее в хотелска стая номер 3327 в „Ню Йоркър хотел“ в Ню Йорк, почти забравен. Умира безпаричен и задлъжнял.

В следващите редове ще ви представим 10 невероятни факта за Тесла, които вероятно не знаете.

Ненавиждал е перли

Нещо повече - въобще не е искал да разговаря с дами, носещи перли. Така и не обяснява причината за тази своя омраза.

Вярвал е, че мъжете ще станат подчинени на жените. 

Тази борба за равноправие на половете ще завърши с нов ред, в който жената ще бъде по-висша. Това равноправие, а по-късно и надмощие, няма да бъде постигнато чрез проста физическа имитация, а чрез събуждане на интелекта на жените, заявил той. 

Живеел е в безбрачие

Той е бил уверен, че сексът ще навреди на неговия интелект и се отрича от него. "Смятам, че не бихте могли да изброите много добри изоборетения на женени хора", заявил веднъж той.

Бил е обсебен от числото три

Много неща Тесла е вършил три пъти последователно, поради което много хора смятат, че е бил болен от обсесивно-компулсивно разстройство. Ръцете си миел по три пъти, а преди да влезе в сграда, я е обикалял три пъти. 

Обичал е гълъбите

Освен това, че ги хранел в парка, често ги носил в стаята си. "Обичах я както един мъж обича една жена и тя ме обичаше. Докато я имах, животът ми имаше цел", казал той за един женски гълъб, към който се привързал.

Преди сто години предвидил, че ще имаме смартфони.

Едно от по-малко известните устройства, които е предвидил, е смартфонът. В интервю през 1926 г., Тесла заявил: "Когато въведем безжичната система, целият свят ще се превърне в един голям мозък. Ще бъдем в състояние да общуваме един с друг, независимот от разстоянието. Не само това, чрез телевизията и телефоните ще можем да се виждаме и чуваме едни други, сякаш сме един до друг. А инструментите, с които ще можем да правим това ще бъдат невероятно прости в сравнение с днешните телефони. Човек ще може да носи едно такова устройство в джоба си." 

Последното десетилетие от живота си е прекарал в хотелска стая.

Стая номер 3327 в хотел "Ню Йоркър" е била негов дом през последните десет години. Стаята се намирала на 33 етаж, още едно доказателство, че е обичал числото 3.

Бил е привърженик на евгениката 

Вярвал е, че по-нисшите хора не трябва да имат потомство. "След сто години един нормален човек няма да създава потомство с лице, което интелектуално не му съответства", написал той през 1935 г.

Твърдял е, че е изобретил "лъча на смъртта".

Според него този лъч може да унищожи 10 000 вражески самолета на разстояние 320 км, но тези лъчи никога не станаха достъпни за човечеството.

Марк Твен го е обожавал

Според една легенда Тесла е решил храносмилателните проблеми на Марк Твен. Писателят посетил Тесла, а след като изобретателят му демонстрирал един свой експеримент, Марк Твен толкова се въодушевил и развълнувал, че настъпил край на неговите храносмилателни проблеми.