Очакванията, повече от всичко друго в живота, определят нашата действителност. Когато става въпрос за постигане на цели, ако човек не вярва, че може да успее, то със сигурност няма да постигне това, което иска.

Изследвания на Луизианския държавен университет (LSU) показват, че хората, които вярват в себе си, използват повече метакогнитивни функции от останалите. Това ще рече, че те използват по-голяма част мозъчната сила за решаване на проблеми. Метапознанието е особено важно, тъй като гарантира, че подхождате към проблемите от много различни ъгли и адаптирате подхода си според конкретните условия.

Трудното при управляването на очакванията е в това, че те влияят и на други хора. Още през 60-те години на миналия век изследвания на Харвард демонстрираха силата, която определени вярвания имат върху хората. В едно прочуване на учители е било казано, че определени деца (избрани на случаен принцип) са умни и че се представят по-добре в класната стая, но и на стандартизирани тестове за интелигентност.

Наистина, ние извличаме максимума от другите хора, когато вярваме в тях. Според изследванията ние:

- се отнасяме по-добре към тези хора отколкото към онези, които смятаме, че ще се провалят

- даваме им повече възможности за постигане на успех

- даваме им по-полезна обратна връзка

- отделяме повече време за тяхното обучение, защото смятаме, че това е добър начин за използване на нашето време.

Да оставиш съмненията да замъглят вярата ти в някого (или нещо) на практика гарантира неговия провал. Медицинските специалисти наричат ​​​​това ефект „ноцебо“. Пациентите, които имат ниски очаквания за медицински процедури или лечения, са склонни да имат по-лоши резултати от тези, които очакват успех, дори по отношение на добре установените лечения. Ако лекарят използва лечение с клинично потвърден висок процент на успех, но го представи в негативна светлина, вероятността от отрицателен резултат се увеличава.

С други думи, очакванията формират действителността. Те могат да променят живота ви, емоционално и физически. Трябва да сте особено внимателни (и да сте наясно) с очакванията, които таите, тъй като погрешните очаквания правят живота ненужно труден. Ето и няколко очаквания, които са особено опасни и създават най-различни проблеми:

Животът трябва да бъде справедлив

На всички ни е казвано милиони пъти(а вероятно и самите ние сме го казвали на други хора), че животът не е справедлив, но въпреки това, на практика ние никога не приемаме този факт. Много хора подсъзнателно очакват животът да бъде справедлив и вярват, че всяка неправда, която преживяват, рано или късно ще бъде балансирана по някакъв начин, без дори самите те да предприемат нещо за целта. Време е да се отървете от този начин на мислене, ако искате да имате щастлив и успешен живот. Когато ви се случи нещо „несправедливо“, не очаквайте някой друг да ви помогне да се изправите на крака. Понякога животът не ни дава утешителна награда и колкото по-рано спрете да очаквате такава, толкова по-бързо ще можете да предприемете действия, който действително могат да доведат до коригиране на несправедливостта.

Възможностите ще падат в скута ми

Едно от най-важните неща, които един човек може да направи, е да поеме риск и да потърсите възможности за развитие. Фактът, че заслужавате да получите увеличение на заплатата или служебен автомобил, не означава, че това ще се случи. Вие сте този, които трябва да превърне тези неща в реалност. Вие трябва да положите трябва да положите нужните усилия и да вземете това, което ви се полага. Ако се ограничим до това, което ни дават другите, ние ставаме напълно зависими от тяхната милост. Когато предприемате действия, мислете за отговорите на въпросите: „Какви стъпки трябва да предприема?“, „Какви препятствия ще се изправят на пътя ми и как да ги преодолея?“ и „Какви са грешките, които ме отдалечават от цели, вместо да ме приближават до тях?”

Ще се харесвам на всички

Хората имат различни характери, което означава, че всякакви порядъчни, мили, почтени хора не се харесват на (някои) други, без да има основателна причина. Когато мислите, че трябва да се харесвате на всички, вие неизменно оставате с наранени чувства, защото просто няма начин да угодите на абсолютно всички. Когато живеете с очакването, че ще бъдете харесван от другите, започвате да отправяте искания и молби преди да сте положили необходимите основи в отношенията ви с останалите и да сте разбрали какво те мислят за вас. Вместо да очаквате, че хората ще ви харесат, съсредоточете вниманието и усилията си върху спечелването на тяхното доверие и уважение.