След 30 животът продължава по нов, много по-осъзнат и емоционално зрял начин. Разбираме, че сме в най-активната и динамична част от живота си, когато имаме достатъчно спомени и опит, за да се променим към добро, но и достатъчно път пред себе си, за да мечтаем и да се учим от грешките си. След 30-годишна възраст обаче е важно да осъзнаем, че не дължим нищо на никого. Имаме право да сме щастливи. Затова е важно да се отърсим от следните 10 неща:

- бремето от очакванията на другите;

- товара от недоволството на другите.

- неудобството от изискванията на другите;

- тежестта от осъждането на другите;

- бремето от предразсъдъците на другите;

- тъгата от разочарованията на другите;

- мъката от лицемерието на другите;

- болката от лъжите на другите;

- спомена от предателството на другите;

- скръбта от егоизма на другите.

Началото на живота може да бъде на 30. Започнете го по възможно най-добрия начин за вас!

Цветелина Велчева