Вашите очаквания, повече от всичко друго в живота, определят вашата действителност. Ако не вярвате, че ще успеете да постигнете целите си, то това никога няма да се случи.

Не мислете обаче, че очакванията ви засягат единствено и само вас самите. Още през 60-те години на миналия век изследователи от Харвард демонстрираха влиянието, което очакванията ни оставят върху поведението на хората около нас. До тези изводи се стигна, след група от проучвания, при които на учители бяха дадени списъци с произволно селектирани ученици, определени като по-умни от останалите. Изследванията разкриха, че тези ученици действително са започнали да се представят по-добре, и то не само в класната стая, но и на стандартизираните тестове за коефициент на интелигентност(IQ).

С други думи, хората се представят по-добре, когато ние вярваме в тях. Според изследванията този феномен се дължи на факта, че когато вярваме в някого, ние се държим с него по-добре, отколкото с хората, които мислим, че ще се провалят, предоставяме му повече възможности да успее и му даваме по-точна и полезна обратна връзка.

Когато позволите на вашите съмнения да ви откажат от вярата ви в някой (или нещо) вие на практика гарантирате неговият провал. Пример за това може да намерим в медицината и по-конкретно при пациентите, които имат ниски очаквания за медицинските процедури и лечението, на което са подложени.

Изследователи в медицинската област констатират, че при тези лица се наблюдават по-лоши резултати от терапията, на която са подложени, отколкото при хората, които очакват тя да бъде успешна. Лекарите дори установяват, че ако един доказано успешен метод на лечение бъде представен в негативна светлина, вероятно той да доведе до лоши резултати се увеличава значително. Медицинските специалисти наричат този ефект „ноцебо“.

Всички тези проучвания в крайна сметка водят до един извод – очакванията ни определят нашата действителност. Погрешните очаквания могат да направят животът ви по-труден, отколкото е нужно. Именно по тази причина трябва да бъдете особено предпазливи в определянето на вашите очаквания. Ето и няколко от тях, които могат да ви донесат само неприятности.

1. Животът трябва да бъде справедлив

На всички ни е казвано милиони пъти(а вероятно и самите ние сме го казвали на други хора), че животът не е справедлив, но въпреки това, на практика ние никога не приемаме този факт. Много хора подсъзнателно очакват животът да бъде справедлив и вярват, че всяка неправда, която преживяват, рано или късно ще бъде балансирана по някакъв начин, без дори самите те да предприемат нещо за целта.

Време е да се отървете от този начин на мислене, ако искате да имате щастлив и успешен живот. Когато ви се случи нещо „несправедливо“, не очаквайте някой друг да ви помогне да се изправите на крака. Понякога животът не ни дава утешителна награда и колкото по-рано спрете да очаквате такава, толкова по-бързо ще можете да предприемете действия, който действително могат да доведат до коригиране на несправедливостта.

2. Всички ще ме харесат

Когато мислите, че трябва да се харесвате на всички, вие неизменно и безпричинно оставате с наранени чувства, защото просто няма начин да угодите на абсолютно всички. Когато живеете с очакването, че ще бъдете харесан от другите, вие започвате да отправяте искания и молби преди да сте положили необходимите основи в отношенията ви с останалите и да сте разбрали какво те мислят за вас. Вместо да очаквате, че хората ще ви харесат, съсредоточете вниманието и усилията си върху спечелването на тяхното доверие и уважение.

3. Възможностите сами ще се открият пред мен

Едно от най-важните неща, което може да направи  човек, е да поеме риск и сам да потърси възможности за личното си развитие. Фактът, че заслужавате да получите увеличени на заплатата, повишение или фирмен автомобил не означава, че това ще се случи. Вие сте този, който трябва да превърне това в реалност. Вие трябва да положите нужните усилия и да вземете това, което ви се полага. Ако се ограничим до това, което ни дават другите, ние ставаме напълно зависими от тяхната милост.

Когато предприемате действия, мислете за отговорите на въпросите: „Какви стъпки трябва да предприема?“, „Какви препятствия ще се изправят на пътя ми и как да ги преодолея?“ и „Какви са грешките, които ме отдалечават от цели, вместо да ме приближават до тях?‘