Карен Хорни е германска психодинамична психоложка от норвежки и холандски произход. Нейните теории поставят под въпрос някои традиционни Фройдистки гледни точки, особено неговата теория за сексуалността, както и инстинктивната ориентация на психоанализата и нейната генетична психология. Като такава често е класифицирана като неофройдист.

В следващите редове ви представяме 15 нейни цитата, които ще ви дадат поглед над част от нейното творчество.

 „За щастие психоанализата не е единственият начин за разрешаване на вътрешните конфликти. Самият живот все още e един много ефективен терапевт.“

 „Нормално човешко същество… не съществува.“

 „Най-изчерпателното формулиране на терапевтичните цели е стремежът към цялостно благополучие: без преструвка, за да се достигне емоционална искреност, способност да се потопим чувствата, делата, вярванията.“

 „Базовата тревожност може да бъде грубо описана като усещане, че сме малки, незначителни, безпомощни, самотни и застрашени в един свят, който е насилствен, измамен, унижаващ, предаващ, завистлив… И специалното в това чувство е детското усещане, че родителските любов, християнско милосърдие и щедрост са само преструвка.“

 „Поради това, че съответства на жизнена необходимост, любовта е надценена в нашата култура. Превръща се във фантом, успешно провеждащ със себе си илюзията, че е решение на всички проблеми.“

 „Позволете ми да започна с това: не е невротично да има наличен конфликт… вътрешните конфликти са неразделна част от човешкия живот.“

 „Обясненията могат да се определят като самоизмама, подплатена с доводи.“

 „Да търсите истината за себе си е също толкова ценно, като да търсите истината за другите области в живота.“

 „Ние наистина можем да се тревожим за обстоятелствата в света и тази загриженост трябва да ни подтикне към действия, а не към депресия.“

 „Щом не можех да съм хубава, реших, че ще съм умна.“

 „Да намерим пътека в планината дава повече усещане за сила, отколкото следването на обозначените пътища.“

  „Никой не може… да излезе напълно извън времето си, защото въпреки остротата на зрението, в много отношения сме повлияни от манталитета на периода си.“

 „Подобно на всички науки и оценки, психологията на жените тук се разглежда само от гледна точка на мъжете.“

  „Съвършено нормалният човек е рядко срещан в нашата цивилизация.“

 „Невротиците са разкъсвани от вътрешни конфликти… всеки невротик е… във война със себе си.“

Източник: Мениджър Нюз