Независимо дали ви харесва или не, първото впечатление има значение. Прочуване на Zety - сайт за сайта за създаване на CV, установява, че 83% от мениджърите, отговарящи за назначаването на нови служители, разчитат на това първоначално впечатление като на ключов фактор за вземането на решение. Първото впечатление обаче не зависи само от външния ви вид, но и от личностните качества и черти, които демонстрирате в рамките на едно кратко интервю за работа.

„Чертите са нещо различно от уменията“, казва кариерният експерт от Zety Жак Бъфет. „Уменията са нещата, които изброявате във вашето CV. Пример за „твърдо“ умение може да бъде владеене на език за програмиране, а за „меко“ – лесно сработване с колегите и ефективна работа в екип. Личностните черти от друга страна са качествата, които човек демонстрира по време на самото интервю. Те са впечатлението, което оставяте, чрез вашето поведение и начина, по който представяте себе си с прекрачването на прага“, добавя той.

В проучването на Zety мениджърите, отговарящи за назначаването на служители, са споделили най-важните качества, които според тях трябва да притежават кандидатите за работа. Ето техният Топ 10:

Лоялност

Всеки мениджър иска да намери кандидат, който ще бъде лоялен към своя екип и към компанията. „Лоялните служители допринасят повече за успеха на бизнеса. Намирането на такива е от критично значение за екипния дух.“, казва Бъфет.

Почтеност

Потребителите отделят все повече внимание на мисията и ценностите на компаниите, от които купуват стоки и услуги. За тях е важно те да бъдат пример за почтеност и прозрачност. За това бизнесите трябва да търсят същите качества в своите служители. „Мениджърите търсят служители, които демонстрират морален интегритет. Днес, когато всяко действие се следи под лупа, това е по-важно от всякога“, категоричен е Бъфет.

Искреност

„Искреността е нещо, което е трудно за измерване, тъй като тя е субективна. В крайна сметка всичко се свежда до впечатлението, с което остава мениджъра по време на интервюто. Дали той наистина вярва в това, което казва кандидата за работа“, твърди Бъфет. „Работодателите търсят служители, които се държат приятелски с останалите и са искрени в думите си. Това не е качество, което може да оцените обективно. Всичко зависи от човешката преценка“, добавя той.

Приспособимост

През 2020 г. компаниите разбраха, че дори най-добре подготвените планове не могат да предвидят всички възможни сценарии. В резултат на това работодателите търсят кандидати, които могат да се адаптират към променящите се условия.

Устойчивост

Това е качество, което подкрепя приспособимостта. „За справянето с промените е нужно постоянство. Независимо дали става въпрос за адаптиране към някаква новост или преодоляването на предизвикателство, понякога човек не може да свърши работата за ден. В крайна сметка устойчивостта е в основата на преследването на цели, било то на микро ниво (лични мечти) или на макро ниво (стратегически цели на фирмата).“, казва Бъфет.

Учтивост

Изграждането на екип, който да работи ефективно и да не страда от ненужни конфликти, зависи от назначаването на хора, с които се работи лесно. „За да работят в тясно сътрудничество, членовете на екипа трябва да изградят доверие помежду си. Ако не се отнасяш добре с колегите си, няма как да спечелиш тяхното доверие“, категоричен е Бъфет.

Търпение

Друга черта, необходима за ефективната работа с хора, е търпението. „Ако ваш колега има лош ден, вие трябва ще имате нужда голяма доза търпение, са да може да се справите със съвместната ви работа по ефективен и учтив начин. Много работни позиции вече са свързани директно с обслужването на клиенти, което също изисква много търпение от страна на служителя“, казва Бъфет.

Емоционална интелигентност

Тази черта е особено важна за лидерите, които трябва да могат да разчитат чуждите емоции, за да общуват ефективно с тях. „За да можете да отговорите подобаващо, трябва да разбирате какви са мотивите зад поведението на други човек. Има предостатъчно лоши шефове, които не проявяват и капка съпричастност и разбиране към своите подчинени. Служителите не са роботи. Те са хора, които имат специфични проблеми, нужди и мечти. Опитайте да ги разберете“, съветва Бъфет.

Толерантност

Една от най-честите причини за конфликт на работното място е отказа да бъдат приемани различните идеи, виждания и подходи към работата на отделните служители. „Назначаването на нетолерантни хора може да създаде неприятна среда на работа. Работодателите искат да избегнат това на всяка цена.“, отбелязва Бъфет.

Непредубеденост

Работодателите търсят хора, които са готови да изпробват нови подходи към правенето на бизнес и различни методи на работа. „Това само по себе си допринася за създаването на по-толерантна работна среда. Тук става въпрос и за непредубеденост по отношение на различни култури, религии и политически убеждения. Не е нужно да сте съгласни с вижданията на някой ваш колега, за да бъдете толерантни и непредубедени“, казва Бъфет.

Стефани Воза за FastCompany.com

Превод и редакция: Георги Георгиев / Мениджър Нюз