Тайната да станем по-щастливи с възрастта е да се научим да приемаме отрицателните емоции. Тайната на приемането е човек да изгради навика да се ангажира с негативните чувства, вместо да ги отхвърля. Това е една от причините възрастните хора да изпитват по-малко отрицателни емоции като гняв и тревожност, в сравнение с младите. Това са изводите от изследване, което обхваща 340 души на възраст от 21 до 73 години. Всички е трябвало да отговарят на въпроси, свързани с начина, по който се чувстват всеки ден и степента, в която приемат емоциите си. Способността за приемане нараства с годините, а отрицателните емоции, парадоксално, намаляват. 

Приемането е свързано с умението да не се предаваш и да не отричаш чувствата, които изпитваш. По думите на авторите „...целта на приемането е не да се намали отрицателния афект, а по-скоро да се промени взаимоотношението на човек с него, чрез ангажиране с всички емоционални преживявания (включително и отрицателните) по начин, който не съди.“

Как работи приемането? Авторите на изследването обясняват по какъв начин ангажирането с отрицателните емоции може да бъде полезно:

„Смята се, че приемането намалява отрицателния афект чрез два свързани процеса:

(а) представя възможност за признаване и разбиране на отрицателните емоции, което насърчава състрадание към себе си, както и психологическа и поведенческа гъвкавост;

и  (б) намалява предъвкването, отрицателните емоции и метаемоциите.“ Доказано е, че последните – от типа „яд ме е, че се ядосвам“ , „срам ме, че ме е страх“  и др., не само не помагат за справяне с първоначалните отрицателни чувства, а напротив – задълбочават ги. 

Според учените въпреки че ангажирането с отрицателните емоции може първоначално да засили субективното им преживяване, ако подходим към тях без да съдим, те бързо се разсейват. 

Източник: PsyBlog