Кимането с глава може да увеличи привлекателността на човек до 40%, отбелязва изследване. Хората, които кимат, били възприемани като по-симпатични и по-достъпни за разговор. Основното е, че човекът, който кима, изглежда по-привлекателен като характер. 

Изследването, проведено в Япония, сравнява кимането с два други жеста – неподвижната стойка и поклащането на глава настрани (като жеста за „не“ в много страни).

Поклащането на глава настрани не е имало никакъв ефект в сравнение с неподвижната глава. Японските учени по-рано са установили, че традиционният лек поклон също увеличава възприятието за привлекателност. Но този резултат няма универсално значение за културите, за които този жест не е обичаен. 

Кимането твърде много от своя страна също е свързано с рискове. Учени са открили, че кимането ни прави несъзнателно по-склонни да се съгласим. Авторите обясняват, че участниците, които е трябвало да кимат, докато слушат четена на глас статия, са били по-склонни да се съгласят с изразеното в нея мнение в сравнение с участниците, които са клатили глава отрицателно. 

Източник: PsyBlog