Дали един човек е психопат може да се установи, когато се изследва речта му, пише LiveScience.

Всеки от нас, говорейки, съзнателно контролира част от изказа си, подбира съществителни, глаголи, прилагателни.

Това обаче не важи за по-голямата част от думите, които използваме – съюзи, предлози, местоимения.

„Най-хубавото при тях е, че се произвеждат несъзнателно,” казва ръководителят на изследването Джефри Хенкок, преподавател по комуникации в университета Корнел.

„Те разкриват психологическата динамика в съзнанието на говорещия, без той да има представа за това.”

Изследователите интервюират 52-ма души, осъдени за убийство, 14 от които са обявени за психопати по предварителни психологически тестове.

Всеки от тях трябва да опише подробно престъплението, което е извършил. Учените използват компютърна програма, за да анализират думите им, и откриват, че речта на психопатите има характеристики, които не се срещат при останалите.