Учени от Чехия установиха, че чернооките мъже изглеждат по-благонадеждни от синеоките, пише LiveScience.Още по странно е, че не самият цвят на очите предизвиква доверие, а чертите на лицето, които имат хората с кафяви ириси.

"Цветът на очите е нещо повърхностно и никой не би очаквал, че може да има по-дълбока връзка с костната структура - казва ръководителят на изследването Карел Клайснер от Карловия университет в Прага - Бяхме леко изненадани."

Сините очи са сравнително нови в еволюционно отношение. Допреди между 6000 и 10000 години всички хора са били с кафяви очи. Клайснер иска да открие защо тази мутация се е разпространила.  Трябва да има еволюционна причина за различния цвят на очите и тя не е свързана с функцията им да виждат.

Клайснер и колегите му фотографират 40 мъже и 40 жени, студенти от Чехия, с различен цвят на очите. След това сформират втора група студенти (142 жени и 92 мъже), които да класират снимките по различни показатели – привлекателност, надеждност и властност – по скала от 1 до 10.

Резултатите показват, че лицата с кафяви очи изглеждат по-благонадеждни от синеоките, особено лицата на мъжете. Същата тенденция присъства и в оценяването на женските лица, но тя не е толкова изявена, за да се изключи ролата на случайността.