Много майки изпитват вина, затова че се налага да работят и не могат изцяло да се посветят на децата си. Съвременните жени имат и кариера, често те печелят повече от таткото и не само се налага, но и сами искат да не изоставят от професионалното си развитие.

Ако децата са достатъчно големи и разбират, е добре да им обясните ситуацията. Не се колебайте, говорете с тях.

Това е първата и най-проста стъпка, за да намалите стреса и чувството си за вина, пише сайтът Working Mother. 

Ето и 4 конкретни съвета:

Бъдете на една вълна

Когато родителите обсъждат с децата своя работен график и служебните си задължения, е добре да се убедят, че говорят за едно и също нещо и, че децата ги разбират правилно.

По-разумно е да обсъдите първо с партньора си детайлите – предстоящи командировки, проекти със спешни срокове, за да сте на едно мнение и да имате неговата подкрепа.

Така по-лесно ще избегнете обидата и разочарованието, които възникват, ако не успеете да удържите обещанието си или, ако без да искате не оправдаете някои детски очаквания.

Говорете честно

Това е може би най-важното. Не давайте на децата обещания, които не може да изпълните. Казвайте нещата така както са в действителност, говорете често, обяснявайте за графика си, който се налага да следвате, колко време ще закъснеете след работа или ако командировката бъде удължена.