"Докато се смеете, сте в безопасност. Смейте се. Когато си изгубите смеха, губите всичко в живота си."

Кен Киси, из „Полет над кукувиче гнездо"