Сякаш стресът нямаше никакъв ефект върху паметта им. 

Ученето чрез правене на тестове, при които човек трябва да извлича информацията отново и отново, има силен ефект върху задържането в дългосрочната памет и очевидно продължава на има големи предимства в напрегнати, стресови ситуации. 

„Нашето изследване със сигурност не е последната дума по отношение на това как практиката на препитване влияе върху паметта под стрес – казва д-р Аяна Томас – „но виждам, че това може да се приложи при всеки индивид, който трябва да извлече сложна информация във важна ситуация.

Особено за преподавателите, които знаят, че големите изпити могат да поставят студентите под твърде голям натиск – бих ги насърчила да използват повече тестове без такова важно значение в контекста на преподаването.“

Изследването е публикувано в научното издание Science.

Източник: PsyBlog