Само пет сеанса шведски масаж а достатъчни за подобряване на симптомите на тревожност, установи ново изследване. 

Равнищата на кортизол – известен като хормон на стреса, също намаляват след масажа. 

Хората, взели участие в проучването, са усетили и намаляване на симптомите на депресия.

Шведският масаж е типът дълбоко тъканен масаж, с който хората са най-добре запознати. 

„Резултатите са значителни, и ако се повторят при по-мащабно проучване, ще има важни последици за пациентите и медиците“ – заявява професор Марк Хаймън Рапапорт, първият автор на изследването.

Изследването е проведено с участието на 47 души, страдащи от генерализирано тревожно разстройство (ГТР).

Хората с ГТР живеят в почти постоянна тревожност. С отрицателни мисли, замъгляващи съзнанието по цял ден, за човек в подобно състояние понякога е трудно да функционира нормално.

ГТР обикновено се лекува с терапия и/или лекарства. 

За целите на изследването групата, на която правят шведски масаж, е сравнена с друга група, в която хората получават само леки докосвания.

И двете групи получават съответната терапия два пъти седмично в продължение на шест седмици. Всяка терапевтична сесия продължава 45 минути.