„Можете да използвате чаша като огледало, за да видите лицето си. Използвайте произведения на изкуството, за да видите вашата душа.“

„Ако имате една ябълка и аз имам една ябълка и си ги разменим, тогава всеки ще има една ябълка. Но ако имате идея и аз имам една идея и си ги разменим, тогава всеки от нас ще има две идеи.“

„Има две трагедии в живота. Едната от тях е да не получиш това, което желае сърцето ти. Другата е да го получиш.“

„Напредък е невъзможен без промяна и онези, които не могат да променят мнението си, не могат да променят нищо.“

„Бракът е популярен, защото той съчетава максимума на изкушението с максимума на възможностите.“

„Животът не е за да намирате себе си. Животът е за да създадете себе си.“

„Никога не давайте на едно дете книга, която вие самите не бихте прочели.“

„Ако искаш да кажеш на хората истината – разсмей ги, в противен случай те ще те убият.“

„Тези, които не могат да променят мнението си, не могат да променят нищо.“

„Никога не се борете с прасета. И двамата ще се изцапате, но на прасето му харесва.“

„Успехът не се състои в никога да не правим грешки, а в това никога да не правим същото два пъти.“

„В края на краищата лошият път винаги води до някъде.“

„Свободата означава отговорност. Ето защо мнозина се боят от нея.“

„Ние не спираме да играем, защото остаряваме. Остаряваме, защото спираме да играем.“

„Мълчанието е най-съвършеният израз на презрението.“

„Когато нещо е смешно, търсете внимателно за скрита истина.“