Имате важна задача, изцяло сте погълнати от нея и не вдигате поглед нито за миг? Грешка, твърдят американски учени. Ако от време на време се разсейвате за малко, ще може да се концентрирате върху работата си значително по-дълго .

До този изненадващ извод изследователите Алехандро Иерас и Ацунори Арига от университета на Илиноис в Урбана-Шампейн стигнали след тестове с 84 доброволци.

Мозъкът е устроен да реагира на промени. По-дълго занимание с едно и също нещо намалява ефективността му, пишат двамата в сп. "Cognition". Резултатът е в пълен разрез с широко разпространеното мнение, че концентрацията намалява с течение на времето и разсейването затруднява съсредоточената работа.

Иерас и Арига дали на 84 души монотонни, но комплексни задачи, които да решат на компютър за 50 минути. Разделили ги на 4 групи. Едната запаметила преди задачите четири цифри. Тези цифри се появили два пъти на екрана през 50-те минути - и участниците трябвало да сигнализират появата им с кликване на клавиатурата.

Втората група се занимавала само с решението на задачата, третата запомнила същите цифри, но те не се появили на екрана, а на четвъртата цифрите се показали два пъти, но тя не бивало да им обръща внимание.

Както било очаквано, ефективността при решаването на задачите спаднала с течение на времето. За всеобща изненада това не се отнасяло до първата група, която се разсеяла два пъти от цифрите на екрана. Концентрацията на тези хора останала една и съща от началото до края на решаването на задачата.

"Смятаме, че е полезно концентрацията да се деактивира за кратко и след това отново да се "пусне", за да може да се съсредоточите по-дълго върху едно и също нещо - казва Иерас. - На практика това означава, че когато имате нещо дългосрочно за правене - например да се подготвите за предстоящ изпит - е добре да си позволявате кратки ментални паузи. Тези разсейвания помагат да останете концентрирани върху основното си занимание."