Хората запомнят и научават всичко по-добре, когато учат с нагласата, че трябва да преподадат информацията на друг човек, установяват учени.

Изследването, публикувано в научното списание Memory & Cognition, оставя някои от участниците с впечатлението, че трябва да преподават на други хора текст, след като сами го научат. На хората в контролната група казват просто, че ще бъдат изпитвани върху научената информация. И двете групи след това получават един и същи тест.

„Хората, които очакват да преподават си припомнят материала по-правилно, организират спомените си по-ефективно и имат по-добра памет за най-важната информация. – казва водещият автор на изследването, д-р Джон Нестойко. – „Това означава, че умствената нагласа на учещия преди и по време на ученето може да има значително влияние и че може се постигне положително изменение на мисленето чрез доста прости инструкции.“

Този сравнително прост трик работи е, защото автоматично активира по-успешни стратегии за учене, които се използват от преподавателите.

„Когато учителите се готвят да преподават, те са склонни да търсят ключови моменти и да организират информацията в логична структура. Нашите резултати показват, че студентите също се обръщат към тези ефективни стратегии на учене, когато от тях се очаква да преподават.

В психологията това е известно като „релационна обработка“ – обработване на взаимовръзките между различните информационни единици. Тя подобрява припомнянето, като увеличава елементите, вписани ефективно в паметта и осигурява ефективна стратегия за припомняне на информацията.

Източник: PsyBlog