Рецепта за щастие няма. Нито за пълноценен и смислен живот. Но все пак има някои основни неща, които често забравяме и които са в основата на хармонията със себе си и с другите.

Вървейки през живота, винаги трябва да гледаме:

напред, за да знаем къде отиваме, да сме смели в мечтите си, да не се страхуваме от непознатото и да го приемем с широко отворени очи;

назад, за да не забравяме откъде сме тръгнали, какво сме преживели, за да стигнем дотук, какви са миналите ни грешки, за да се поучим от тях;

надолу, за да не стъпчем някого, да не нараним, да не се спънем в неочакваните препятствия, да не се самозабравяме;

настрани, за да видим кой е до нас в трудните моменти, кой е до нас в радостните моменти, кой има силата да държи ръката ни, докато се препъваме и ставаме, кой споделя пътя ни;

нагоре, за да не забравяме, че никога не сме сами.

Автор: Цветелина Велчева