Дрямката около час след обяд е свързана с най-голямо дългосрочно подобрение в психичното здраве, сочи ново проучване. 

То обхваща около 3000 души на възраст над 65 години, живеещи в Китай.

Около 60% от тях подремват след обяд. 

Учените са открили, че тези, които подремват за един час, се справят най-добре със задачи, тестващи паметта и познавателните способности. 

Авторите обясняват резултатите:

„Дрямката с умерена продължителност по време на следобедния спад се свързва с подобрени познавателни способности.

Възрастните хора, които се лишават от дрямка или правят дрямката по-дълга от 90 минути, е значителлно по-вероятно да имат по-ниски резултати от онези, които отделят между 30 и 90 минути след обяд за дрямка.“

Сравнението показва, че хората, които не отделят време за дрямка, или пък подремват прекалено дълго, са когнитивно по-възрастни:

„Във финалния анализ, липсата на дрямка, кратката дрямка и продължителната дрямка са свързани с по-лоши цялостни познавателни способности от умерената дрямка.

Разликата в общите познавателни способности, свързани с тези групи е подобна на или по-голяма от спада в тези способности, свързан с 5 години увеличаване на възрастта.“

Източник: PsyBlog