Психологическият стрес е общ термин, който се използва, за да опише неприятни чувства или емоции, които влияят върху вашето ниво на функциониране.

В популярната психология изключително рядко се среща понятието „дистрес“. Може би това се случва, защото хората не желаят да потънат прекалено дълбоко в терминологията на науката за ума. Може би защото терминът е прекалено сходен със „стрес“ и двете плавно са се слели в едно оплетено и объркано цяло. Днес ние няма да нищим този въпрос, а ще се опитаме да обясним какво представлява дистресът и какви са неговите симптоми в сферата на психическото здраве.

Стрес

Понятието се отнася до една от напълно естествените реакции на човешкия организъм. Тя представлява отговор на тялото към всички изисквания, поставени от околната среда. Организмът може да реагира на стимулите, независимо от вида им, въпросът е само каква е тяхната интензивност и че е наложително той да отговори по някакъв начин. А начинът е да опита да се адаптира към новото предизвикателство.

Адаптацията преминава през три етапа—тревожност, съпротива и изтощение. Тук трябва да споменем, че фазата на изтощение, отнесена до биологичния организъм, може да му докара смърт.

Стресът може да се развие до краен етап, но е възможно и да остане на някой от началните, без да нанесе никакви увреди на човешкото тяло.

Дистресът е онова, което трябва да предизвика притеснения. Той е видът стрес, който може да нанесе повреди на организма.

През призната на психологията, стресът може да мобилизира човешката психика, за да е способен индивидът да се справи с предизвикателството. Той може да е „стягането“, за да се вземе изпит, да се преодолее неприятно обстоятелство или да се вземе трудно решение. Дистресът, за който всъщност говорим като за вреден стрес, се появява след продължително натоварване на психиката, без периоди, в които тя да има възможност да се възстанови напълно. Ние няма да се опитваме да въведем ново понятие, защото то би било нетрадиционно и объркващо, но все пак искаме да подчертаем, че има разлика между „полезен“ и „вреден“ стрес. Като сега ще ви представим най-важните факти, отнасящи се до психологическия стрес в неговата вредна форма.

Какво представлява вредният психологически стрес

Помислете за момент, в който сте почувствали тъга. Може би след загубата на любим човек или оставане без платена работа. Как реагирахте на ситуацията? Докато някои хора нямат никакви трудности да се справят с подобни събития, то в други могат да предизвикат неприятни чувства, които правят справянето и продължаването напред в нормалните им дейности невъзможно. Хората, които изпитват подобни трудности и неприятни емоции, всъщност са подложени на определена доза тревожност, която може да доведе до доста сериозни последствия след продължително действие над личността.

Психологическият стрес е общ термин, използван за описване на неприятни чувства или емоции, които влияят върху нивото на функциониране. С други думи, психологическият дискомфорт се намесва във вашите ежедневни дейности. Тревожността може да доведе до негативни възгледи за околната среда, другите хора и собствената личност. Тъга, безпокойство, разсейване и симптоми на психични заболявания са прояви на натоварване, което най-често е следствие от вреден стрес.

Така се оказва, че няма двама души, които да имат напълно еднаква реакция към едно и също събитие. Психологическият стрес е субективно преживяване. Това означава, че тежестта на му зависи от ситуацията и от това как го възприемаме. Можем да мислим за психологическо бедствие като континуум с "психично здраве" и "психическо заболяване"—полюси в състоянието на личността.

Травматичните преживявания, като смъртта на близък човек, са причина за поява на тревожност. Психологическият стрес може да се смята за вреден отговор на стресова ситуация. Проблемът възниква, когато външни събития или стресови фактори ни поставят изисквания, с които не сме в състояние да се справим. Например, може да се борим да приемем, че любим човек вече не е с нас. В резултат на това сме тъжни и имаме проблеми със ставането от собственото си легло, не успяваме да се съсредоточим на работа и губим интерес към социалната активност.

Големите промени в живота, т.е. преместването в нова държава или завършването на университет, могат да бъдат източник на силен психологически стрес, ако човек не успява да се справи с изискванията, които имат или с трудностите при адаптирането към новата ситуация. Внезапни неочаквани събития, като например смърт на близък човек от сърдечен удар или уволнение от работа, също могат да причинят негативни психически последици.
Дори всекидневните стресови фактори, като трафика по пътя до работното място, имат потенциал да предизвикват повишаване нивата на вредния психологически стрес.

Други фактори с подобно действие могат да бъдат:

- Рак и други медицински заболявания
- развод;
- започване на нова работа;
- живот като жертва на тормоз;
- неприятни преживявания в учебна среда;
- неблагоприятна работна среда;
- невъзможност за забременяване;
- психично заболяване.

Симптоми на психологическия стрес

Както вече споменахме, психологическият стрес е субективно преживяване. Точно както двама души не изживяват събития по еднакъв начин, няма и еднаква изява на симптоматиката, която придружава вредния стрес. Пример е как майка и дъщеря, преживели една и съща автомобилна катастрофа живеят с напълно различни симптоми. Момичето има нарушения на съня, умора, усещане за нарастваща тъга, а майката започва да усеща висока тревожност, вече не успява да шофира, има проблеми с паметта и не желае да се включва в социални мероприятия.

Симптоматиката е разнообразна, но много често включва:

- Рязка промяна в апетита и теглото, която понякога дори не си съответства;
- проблеми с паметта;
- проблеми с концентрацията;
- насоченост към отрицателните страни на ситуацията;
- постоянна и осезаема тревожност;
- проблеми с управлението на гнева;
- обсесивни мисли;
- отделяне от социалната среда;
- лесна възбудимост по малки поводи;
- силно усещане за тъга или апатичност във важни моменти;
- увеличаване на употребата на алкохол, цигари, наркотични вещества;
- добиване на „нервни навици“ хапане на устните, гризане на ноктите и т.н.;
- с физически симптоми, необясними от медицинска гледна точка:
• необясними болки;
• диария или запек;
• гадене, усещане за замаяност;
• болка в гърдите;
• понижаване на либидото;
• чести настинки или грип;

Всички тези симптоми показват ясно, че лицето е подложено на твърде високи нива на стрес и трябва да вземе мерки, за да ги намали. Понякога се появяват само един или два от симптомите, друг път се случва да се изяви цяла палитра от проблеми вследствие от вредния стрес. Важното е на признаците да се обърне внимание, преди да са взели превес и да увредят здравето на носителя си.

В нашия сайт можете да откриете много полезни начини за борба със стреса и неговите последствия, но ако усещате, че не можете да се справите с този огромен товар, е добре да се обърнете към консултант, който да ви помогне.

Framar.bg