Всички искаме да бъдем уважавани, но истината е, че уважението трябва да се заслужи, а не да бъде изискано или наложено чрез всяване на страх или отправяне на заплахи. В семействата се оказва така, че много често децата повече се страхуват от родителите си, вместо да ги уважават, а родителите не си дават сметка за това. Ето как изглежда уважението в токсичното семейство и как изглежда уважението в хармоничното семейство:

Уважението в токсичното семейство се заслужава чрез:

- сляпо подчинение;

- авторитетът не се поставя под въпрос;

- не се задават въпроси;

 - никога не се усъмняваш в правилата на семейството, което се меси във всички въпроси (облекло, приятелства, среда, партньор, убеждения и интереси);

- по-възрастните имат право да отправят заплахи към теб, а ти си длъжен да се подчиняваш и да показваш уважение към тях;

- поставят се ясни и категорични ограничения;

- уважението се основава на възраст, вместо на зрялост и поведение;

- те задължава да правиш нещата „както трябва“ и да постъпваш „както трябва“.

Уважението в хармоничното семейство се заслужава чрез:

- похвали и комплименти;

- усмивки;

- мили думи;

- споделяне на лични мисли и чувства;

- проявяване на интерес към живота на другите от семейството;

- търпение;

- привързаност и обич;

- грижа и внимание;

- позволява ти се да бъдеш такъв, какъвто си, да изразяваш свободно себе си;

- проявява се толерантност към различните разбирания и възгледи;

 - ясни граници и йерархия;

- уважение между поколенията.