Началото на всяка нова година ни кара да се замислим за промените, които сме готови да направим в нея спрямо предишната и да си направим равносметка какво ни очаква през следващите 365 дни.

Подобно на човешката психика, институциите в една държава също правят промени, които да съответстват на мястото на държавата в региона, който се намира, съобразени с общесвените нагласи и икономическата и социална необоходимост от промени. Българските институции не правят изключение и през 2020 година, както в началото на всяка друга, настъпват определени промени, които афектират, било то по в позитивен или не чак толкова позитивен аспект, начина ни на живот.

Какви промени настъпват през 2020 година?

Минималната работна заплата ще стане 610 лева, а минималната часова работна заплата ще стане 3,66 лв.​​​​​ Средната вече достига 1249 лева и се очаква да расте още. За 2020 г. се предвижда и увеличение на средствата за заплати и възнаграждения на заетите в бюджетния сектор по трудови и служебни правоотношения с 10%.

Освен това в София по-високи данъци ще плащат собствениците на коли с нисък екологичен стандарт и с по-голяма мощност. С 0,3 се увеличава коефициентът при изчисляване на данъка на автомобили с евростандарт 0, 1 и 2. С 0,1 е увеличението за колите с евростандарт 3 и 4, а за тези с евро 5 и 6 няма да има промяна в размера на налога. За колите до 74 киловата, или 99 конски сили налогът се запазва, за останалите коефициентът се увеличава, като за най-мощните той се повишава с 0,3. Така за колите с над 99 конски сили увеличението ще е с от 3 до 10 лв. Между 7 и 40 лв. ще се повиши данъкът за колите с нисък екостандарт, за тези с евро 3 и 4 - повишението ще е 17 лв. Около 18 млн. лв. повече приходи очаква догодина общината от тази промяна.

Повишават и данъците за имотни сделки

Увеличението на данъка върху възмездните сделки ще бъде от 2,5% на 3%. Причината - годишно в София се реализират около 115 000 сделки, за които се дължи възмезден данък. Над половината от тях са на стойност 2000 лв. и за тях се плаща 50 лв. налог. Благодарение на тази промяна в общинската хазна догодина се очаква да влязат допълнителни 20 млн. лева като средствата ще отидат за ремонт на квартални улици и тротоари.

Въвежда се и данъчно облагане при напускане. Това означава, че когато данъчно задължено лице трансферира активи извън страната или променя юрисдикцията, на която е местно лице за данъчни цели, то капиталовата печалба, създадена, но не реализирана на територията на страната, ще бъде обложена.

Правят се и промени, касаещи случаите на неизпълнение на условия при преотстъпване на корпоративен данък. В този случай данъкът се дължи в пълния му размер и не може да се прилага възстановяване на преотстъпен данък в размер на неизпълнената част от ангажимента за инвестиране.