Тестове за асоциации, в които участниците трябва да изредят всички думи, които им идват наум във връзка с дадена дума-стимул (например „лале”), демонстрират, че пациентите с биполярно разстройство, когато са в период на „мания”, могат да генерират три пъти повече асоциации за определено време в сравнение с останалите хора. Вероятно изобилието от нефилтрирани идеи води до по-голяма вероятност за създаването на нещо дълбоко и оригинално.

Разбира се никой не кипи от творческа енергия по време на дълбока депресия или пристъп на шизофрения. Тези заболявания са мъчителни и често крият опасност за живота, напомнят психолозите. Обществото може би е облагодетелствано от болните гении, но самите те не винаги смятат, че върховите им творчески моменти могат да платят цената на продължителното страдание.