Успехите на китайската икономика - поддържаща забележителен темп на повишаване на брутния вътрешен продукт (БВП) - впечатляват целия свят, но те не са случайни. Един от основните фундаменти на икономическия подем на Китай е образователната система в страната.  

Училищното обучение в Китай продължава общо 12 години и е безплатно, се отбелязва в коментар на „Капман Холдинг“ . Децата тръгват на училище на 6-годишна възраст. Началното училище трае 6 години и е целодневно. Средното образование също трае 6 години, като първата степен от него (първите три години) е задължителна, а втората не е,  т.е. задължителното образование е с продължителност 9 години.

Втората степен на средното образование (10-12 клас), която повечето деца завършват, има две направления. Едното направление включва професионално-техническите училища, които подготвят технически специалисти, най-вече за производствената сфера и селското стопанство. Другата насока на втората степен на средното образование - т.нар. академично направление, подготвя учениците за постъпване във Висше учебно заведение (ВУЗ), уточняват от „Капман Холдинг“. 

Само на някои от държавните училища в Китай е разрешено да приемат и чуждестранни ученици, като за тях обучението е платено. Приблизителната стойност на обучението на чуждестранни ученици в държавни училища е около 10 000 долара годишно. Обучението се води на китайски език, затова при постъпване в училището се провеждат изпити по китайски, английски и математика. Чуждестранните ученици трябва да преминат и подготвителна програма, която също е платена.

В Китай има и частни училища, които са много популярни сред чужденците. За едно от най-добрите сред тях се смята училището съчетано с пансион Beijing New Talent Academy. Там приемат деца на възраст от 18 месеца (в детската градина към училището) до 18 години. Чуждестранните ученици (и родителите им) имат избор как да се обучават. Единият вариант е чуждестранните деца да са в класове заедно с китайските.