Другият вариант за децата на чужденци е да постъпят в Cambridge International Centre, който е част от Beijing New Talent Academy. Във втория случай детето се явява на изпит по английски и математика, но не и по китайски (какъвто изпит се държи във всички държавни училища), като обучението е според британската образователна система. Но и при този вариант се изучава китайски език и култура.  

Приблизителната стойност на обучението в Beijing New Talent Academy е около 12 000 долара годишно, а при англоезичната програма – около 20 000 долара годишно.

Ако децата от чужбина, или по-скоро родителите им, предпочитат американската система, те могат да изберат Saint Paul American School в Пекин, където също се изучава китайски (макар че не се държи приемен изпит по езика).

Както може да се очаква, голяма част от чуждестранните ученици в китайските частни училища са деца на дипломати. А когато не са, изискването е те да имат официален опекун със статут на постоянно пребиваващ в Китай, ако родителите не живеят в страната.  

Китайското средно образование се отличава с висока натовареност на учениците в сравнение с много европейски системи, по мнението на експерти. Образователната система на Поднебесната империя е уникална с това, че освен традиционното обучение, стремежът е да се помага на децата да развиват и своя творчески потенциал (когато имат такъв). Една китайска поговорка гласи: „Не е лесно да се намери добър учител, но е много по-трудно да се намели добър ученик.“.