Хората помнят и учат по-добре, когато очакват да преподадат информацията на друг човек, установява ново проучване.

Изследването, публикувано в научното списание Memory & Cognition, оставя някои от участниците с впечатлението, че трябва да преподават на други хора текст, след като сами го научат.

На хората в контролната група казват просто, че ще бъдат изпитвани върху научената информация.

И двете групи след това получават един и същи тест.

„Учещите, които очакват да преподават си припомнят материала по-правилно, организират спомените си по-ефективно и имат по-добра памет за особено важната информация. – казва д-р Джон Нестойко, водещият автор на изследването.

„Непосредственото значение на тези резултати е, че умствената нагласа на учещия преди и по време на ученето може да има значително въдействие върху ученето и че положително изменение на мисленето може да бъде постигнато може да бъде постигнато чрез доста прости инструкции.“

Причината този сравнително прост трик да работи е, че автоматично активира по-успешни стратегии за учене, които се използват от преподавателите.

„Когато учителите се приготвят да преподават, те са склонни да търсят ключови моменти и да организират информацията в логична структура. Нашите резултати показват, че студентите също се обръщат към тези ефективни стратегии на учене, когато от тях се очаква да преподават.

Организирането и структурирането на информацията са жизненоважни елементи на ефективното учене.

Психолозите наричат това „релационна обработка“ – обработване на взаимовръзките между различните информационни единици. То подобрява припомнянето, увеличавайки елементите, включени в следите на паметта и осигурявайки ефективна стратегия за търсене при нужда от възпроизвеждане на информацията.

Източник: PsyBlog