Добър вариант е и пускането на левче в буркан всеки път, когато закъсняваме за работа. Събирайки достатъчно пари, можем да почерпим колегите си в офиса с пица и т.н.

Това е негативното, но когато става въпрос за обратната страна на монетата всички сме доста по-креативни.

2. Провалът не е извинение за отказване от дисциплината

Никой не е съвършен. Дисциплината не е нещо еднократно, тя се състои от решения и действия. С нейна помощ животът ни притежава необходимата структура. Все пак е важно да се определят приоритетите през деня и енергията да бъде насочена към тях. Ако в главата си имаме ясна цел и сме концентрирани, дисциплината е лесна.