Задържането в извънучебно време е едно от най-разпространените наказания в училищата в САЩ, Великобритания и още редица други страни. Практиката изисква ученикът да прекара определено време от учебния ден (обикновено през почивката или след училище) на определено за това място в училището. В определи случаи от учениците се изисква да присъстват там в неучебен ден – например при т.нар. „съботно задържане“ - което се прилага в някои американски, британски и ирландски училища (особено при по-сериозни нарушения, които не са достатъчни за прекъсване или изключване).

Ако детето пропусне едно задържане, тогава се налага друго – или по-тежко наказание като т.нар. „прекъсване“. Прекъсването е временно изключване от училище, в което ученикът няма право да посещава часовете за определен период от време – от един ден до няколко седмици – но трябва под една или друга форма да продължи да изпълнява учебните си задължения. Най-тежкото наказание е изключване.

Училището Робърт У. Колман в Балтимор обаче е премахнало тази практика. Вместо разпространеното задържане след часовете, началното училище има стая за медитация – ярко оцветен „оазис на спокойствието“, който изглежда колкото можете да си представите по-далеч от меко казано неприветливите стаи за задържане, използвани за наказание на „лошите“ деца.

Стаята е част от следучилищна програма, наречена Holistic Me – инициатива, която учи децата да практикуват осъзната медитация и дихателни упражнения, като същевременно ги насърчават да говорят с професионални педагози и психолози.

Програмата работи в партньорство с местната неправителствена организация Holistic Life Foundation и резултатите досега са впечатляващи.  

Откакто участва за първи път в програмата преди две години, училището не е налагало нито едно „прекъсване“.

Вижте кадри от живота на училището, представени от Bored Раnda.