Времето може бавно да излекува нарушенията на личността, дори и без лечение, показва ново проучване.

Данните са изненадващи, тъй като противоречат на убеждението, че личността, подобно на ръста и цвета на очите, не се променя с времето. Резултатите от новото изследване обаче показват, че личността подлежи на промени дори в случаите на личностно разстройство, и психическото състояние може да се подобри с течение на времето.

В рамките на проучването са анализирани данни за 240 души, чието състояние е проследявано в продължение на 4 години. Анализът е показал, че при пациенти с психическо разстройство, които не приемат медикаменти се наблюдава значително подобрение на състоянието с течение на времето.

"Въпреки че психическите и личностните разстройства са сравнително често срещани – засягат един на всеки 10 души, имаме добра новина и тя е, че с течение на времето състоянията се променят”, обяснява водещият автор на изследването професор Марк Лензенвегер.

Обичайните разстройства на личността включват гранично личностно разстройство, антисоциално разстройство на личността и нарцистично личностно разстройство.

- Граничното личностно разстройство е състояние, което се характеризира с хронична нестабилност в отношенията, екстремни емоционални реакции и постоянен страх от изоставяне. Включва история на нестабилни взаимоотношения, възможна злоупотреба с вещества и саморазрушаващо поведение.

- При хората с антисоциално разстройство на личността се наблюдава поведение на насилие и криминалност, невъзможност за емпатия, манипулативност, липса на съчувствие, незачитане на стандартите и правилата на обществото. Симптомите често се проявяват още в ранна възраст с антисоциални и криминални прояви като измъчване на животни, участие в сбивания, конфликтност.

- При нарцистичното личностно разстройство индивидите са погълнати от собствените си власт, престиж и суетност. Разстройството е кръстено на митологичен гръцки герой, наречен Нарцис, който се влюбил в собственото си отражение в едно езеро, след което любовта му го погубила. За съжаление, митът е релевантен на съдбата, която заплашва личното щастие на страдащите.

Резултатите от изследването показват, че с времето характеристиките на нарушенията на личността намаляват със средно 1,4 годишно. Хората, които са получили лечение за личностното си разстройство по време на проучването, също са имали значително подобрение на симптомите си.

Източник: Framar