Две неща могат да направят така, че да изглеждате по-интелигентни, отколкото изглеждате в момента.

Доброто наспиване e едно от тях. То кара хората да изглеждат с една идея по-умни, тъй като засяга тяхното неутрално изражение на лицето.

Онези, които са си починали добре, отварят очите си по-широко и принципно не се мръщят.

Д-р Таламас, водещият автор на изследването, казва:

“Хората приемат тези, които са с отпуснати клепачи и намръщени, като уморени и в лошо настроение. И двете състояния имат добре известен лош ефект върху когнитивните функции.”

“Затова не е изненадващо, когато много от нас решават, че уморено изглеждащи хора (или онези в лошо настроение) изглеждат по-малко интелигентни.”

Източник: Psy Blog