Ново проучване разкри връзката между детската интелигентност и електронните устройства. Учените смятат, че прекомерната употреба на смартфони и таблети в ранна възраст намалява когнитивните умения, а така също езиковото и социално-емоционалното развитие на децата.

Въпросът е интересен и преди всичко навременен, тъй като новите поколения са изложени на дигиталните устройства от наистина много малки. Ето и какво установиха изследователи от Шанхайския университет Jiao Tong.

Времето, прекарано по такъв начин, може да има значение

Изследването, което наскоро се появи на страниците на JAMA Pediatrics, включва 152 деца, които са наблюдавани от шестия им месец до навършване на 6 години. Времето, прекарано на екрана, е било класифицирано в 3 групи:

- ниска (деца, които прекарват около час дневно на такива устройства и това остава контстантно във времето до 6-годишна възраст);

- нарастване в по-късна възраст (прекарвали са съвсем малко време в ранна възраст, но на по-късен етап са увеличи това, достигайки до 4 часа дневно);

- нарастване от ранна възраст (деца, които са прекарвали повече от 2 часа пред екраните на ден от 2-годишна възраст).

Изводите на специалистите са, че прекомерното време пред екрана (това на групите с късно и ранно нарастване), е свързано и с по-лоши когнитивни и социално-емоционални резултати в развитието в сравнение с връстниците в групата с ниско потребление.

Таблети и смартфони с фиксирано време

Учените установили категорично, че интелектуалните способности се влошават с увеличаване на времето, което децата прекарват на устройствата. И в двете групи с висока консумация се наблюдавало влошаване на когнитивните и интелектуалните способности. По-конкретно: в по-засегнатата рискова група се наблюдавало намаление на умения като работна памет, скорост на разсъждение и вербално разбиране с около 8,23%, а в другата рискова – с около 6,68%.

Освен това при тези деца имало и 2% увеличение на риска от развитие на поведенчески или психологически проблеми като разстройства на вниманието и хиперактивност.

С други думи, резултатите от това проучване предполагат, че както продължителността, така и началото на излагането на екрана са важни по отношение на когнитивното и социално-емоционалното развитие на децата.

Продължава на страницата на Новите родители