Перфектно адаптирани да удовлетворят потребностите на семейството и обществото, хората на средна възраст са на върха на еволюционната стълбица, твърди учен от Кеймбриджкия университет.

Хората след четиридесетата и петдесетата си година често страдат, че фигурата им се променя и възрастта, в която могат да имат деца, отминава, но тези промени са ключови за успеха на човешкия вид, казва д-р Дейвид Бейнбридж. Жизнено важната роля, която хората на средна възраст имат в обществото, не може да бъде запълнена от по-младите, допълва той.

Докато определени физически качества като еластичността на кожата и близкото зрение се влошават значително в петото и шестото десетилетие от живота, най-важните умения, сред които мозъчните способности, остават непокътнати.

Хората са уникални сред живите същества с това, че жените губят способността да раждат някъде към средата на живота си, с поне две десетилетия напълно здрав живот след детеродната си възраст. Мъжете на практика също се отказват от способността да имат деца. Ние, хората, сме такъв сложен вид, че от възрастните се изисква да правят много повече от това да създават и отглеждат потомство.

В списание „Ню сайънтист” д-р Бейнбридж обяснява: „Средната възраст е контролиран и предварително програмиран процес не на упадък, а на развитие.Множеството роли на хората на средна възраст в човешките общества са толкова сложни и взаимообвързани, че с основание може да се твърди: те са най-впечатляващите живи същества, които естественият подбор досега е произвел.”